Βιογραφικό

 
Φοίτησα στην Ιατρική Σχολή Cluj-Napoca Ρουμανίας την περίοδο 1984-1990. Αφού πέρασα τις εξετάσεις αναγνώρισης πτυχίου και εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, έλαβα άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος (1992) και άρχισα την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής στα νοσοκομεία: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρόδου, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο "Γεώργιος Γεννηματάς", Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων "Ανδρέας Συγγρός" και στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών.

Αφού πέρασα με επιτυχία τις εξετάσεις για την λήψη του Τίτλου Ειδικότητας (1995) εργάστηκα σαν συμβασιούχος Ιατρός στο ΙΚΑ Ρόδου για περισσότερο από 17 χρόνια και παράλληλα ασκούσα ελεύθερο επάγγελμα, πράγμα που συνεχίζω μέχρι και σήμερα.

Έχω λάβει μέρος σε πλήθος συνεδρίων στη Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία) και έχω ασχοληθεί με επιδημιολογικές μελέτες σαν ερευνητής ιατρός.

Παρακολουθώ πάντα τα μαθήματα συνεχιζόμενης ιατρικής μάθησης και προσπαθώ να είμαι πάντα ενημερωμένος για τις τρέχουσες εξελίξεις.
 
 
 
 
Γενικός Ιατρός Μαυρουδάκης Σταμάτιος
 
Τηλέφωνο +302241064991
 
Κινητό +306932602705